29 ஆகஸ்ட், 2010

கோப்புக்களை Zip செய்து பகிர்ந்து கொள்ளல்

உங்கள் நண்பருக்கு நீங்கள் டிஜிட்டல் கெமராவின் மூலம் எடுத்த நிழற்படங்கள் சிலவற்றை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப வேண்டிய நிலை.மின்னஞ்சலில் ஒவ்வொரு நிழற்படமாக சேர்த்து அனுப்புவீர்களா?அல்லது விஷேட மென்பொருள்கள் எதனையும் பயன்படுத்துவீர்களா?கோப்புகளை வீசொலி பூட்டு முறை மூலம்(இது என்ன மொழி என்று கேட்கிறீர்களா?தேடிப்பார்ததில் Zip செய்தல் என்பதற்கு இதுதான் செந்தமிழ் அர்த்
தமாம்)கோப்புகளின் அளவானது செறிப்பு(அதாவது Compression) செய்யப்படும்.அவை அளவில் சிறியதாக்கப்படும்.அதே போல இவ்வாறாக உருவாக்கப்பட்ட செறி கோப்புகளை(Compressed files) சேமித்து வைப்பதுவும் பரிமாறிக் கொள்வதும் மிகவும் இலகுவான காரியமாகும்.ஆவணங்கள் Zip செய்யப்படுவதால் எம்மாற்றத்திற்கும் உட்படாது.ஆனால் குறித்த கோப்பை பெறுபவர் அதனை UnZip செய்வதன் மூலம் அத்தனை
கோப்புகளையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.Windows XP யில் கோப்புகளை Zip செய்யும் முறை இலகுவாகும்.Zip செய்யவேண்டிய கோப்புகளை செலக்ட் செய்த பின்னர் அதனில் Right click செய்ய வேண்டும்.இதன் போது தோன்றும் Context Menuவில் Send to எனும் தெரிவை சுட்ட விரியும் உபமெனுவில் Compressed(Zipper)Folder எனும் தெரிவில் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.உருவாக்கப்பட்ட புதிய Zipஃபைலானது நீங்கள்
தெரிவு செய்த ஃபைல்களை கொண்ட இடத்திலேயே உருவாகியிருக்கும்.அத்தோடு உங்கள் Original fileகளும் எந்த மாற்றடுமின்றி அவ்வாறே காணப்படும்.இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட Zip flieகளுக்கு Password வழங்க வேண்டுமென நினைத்தால் Zip fileஐ இரட்டை கிளிக் செய்தால் Zip folderஇனுள் காணப்படும் ஃபைல்கள் காட்சியாகும்.அதில் குறித்த ஃபைல்களுக்கு மட்டும் பாஸ்வேரட் வழங்கவேண்டுமென நினைத்தால்
குறித்த ஃபைல்களை தெரிவு(Select) செய்ய வேண்டும்.அவ்வாறில்லாமல் மொத்த Folderக்கும் பாஸ்வேர்ட் வழங்க விரும்பினால் எந்த ஃபைலையும் செலக்ட் செய்ய தேவையில்லை.பின்னர் File மெனுவில் Add a password என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.பின் தோன்றும் மெனுவில் பாஸ்வேர்ட்டை இரு தரம் வழங்கி Ok செய்யலாம். உங்கள் கோப்புகள் இப்போது Passwordஆல் பாதுகாக்க பட்டுவிட்டது.
இவ்வாறு Zip செய்த ஃபைல்களை Unzip செய்து கொள்ள Folderஐ Extract செய்து கொள்ள வேண்டும்.இதற்கு குறித்த Zip folderஐ தெரிவு செய்து அதன் மீது Right click செய்ய தோன்றும் Context Menuவில் Extract All எனும் தெரிவை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.இதன் போது ஒரு Wizard மூலம் மிக வேகமாக Fileகள் Extract ஆகும்.குறித்த ஃபைலானது பாஸ்வேர்ட் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்டதாயின் Extract செய்ய முன்
உங்களிடம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கப்படும்.பாஸ்வேர்ட்டை சரியாக வழங்கிய பின்னர் Extract நடைபெறும்.
ஃபைல்களை Zip செய்ய விஷேடித்த மென்பொருள்கள் பல சந்தையில் காணப்படுகின்றன..Winzip,Zip master போன்றவற்றை உதாரணமாக கூறலாம்.ஆனாலும் Windows XPயில் உள்ள Compressed(Ziper) Folder எனும் தெரிவின் மூலம் ஃபைல்களை வினைத்திறனாக Zip செய்ய முடியும்.இவ்வாறு நீங்கள் உருவாகும் Zip folderகளை மின்னஞ்சல்கள் மூலமாக அனுப்பலாம்.அதிகமான ஃபைல்களை ஒரே தடவையில்
இணைத்து மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப மிகவும் இலகுவான முறையாகும்.Try it....
Concepte By
A.Shanojan (www.facebook.com/shanojan)

Windows XPயில் சில வித்தைகள்

உங்கள் கணினி பற்றிய சகல விபரங்களையும் அறிதல்
உங்கள் கணினி தொடர்பான சகல தகவல்களையும் அறிந்து கொள்வதற்கு Start-All programes-Accessories-Command prompt எனும் தெரிவினை மேற்கொண்டு தோன்றும் மெனுவில் systeminfo என டைப் செய்து Enter கீயை அழுத்த வேண்டும்.இதன் போது உங்கள் கணினி பற்றிய பல உபயோகமான தகவல்கள் காட்சிப்படுத்தப்படும்.இத் தகவல்களுள் கணினியை Boot செய்து இதுவரை இயங்கும் காலத்தையும்
குறிக்கும் தகவலும் காணப்படும்.

20 ஆகஸ்ட், 2010

கேட்கத் தவறிய அந்த இசை.......

பணிச்செயல் முறைமையை(Operating system) நிறுவி முதன்முதலாக செயற்படுத்தும் போது அது தொடங்குகையில் ஒரு இனிமையான இசை ஒலிக்கும்.அதனை சிலபேர் கேட்டிருக்கவும் கூடும்.ஆனால் சிலபேர் Motherboard driver‍ෙகளை நிறுவாததன்படியால் அந்த வாய்ப்பை இழந்திருப்பீர்கள்.அப்படியானால் அந்த வாய்ப்பை பெற Windows XPஐ திரும்ப நிறுவ வேண்டுமா?என்றல்லவா நீங்கள் கேட்கிறீர்கள்.அந்த வேலை தேவையில்லை.உங்கள் கணினியிலேயே
அந்த இசை சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.அது எங்கு இருக்கின்றதென சொல்கிறேன்.
முதலில் Windows Explorerஐ திறந்து கொள்ளுங்கள்.அதில் C:\WINDOWS\system32\oobc\images எனும் நிலைவரை Browse செய்யுங்கள்.அங்கே Title.wma அல்லது Windows welcome music.wma என்ற பெயரில் ஒரு கோப்பு காணப்படும்.இதன் கொள்ளளவோ 2.56MB ஆக இருக்கும்.அந்தக் கோப்பை நீங்கள் இரட்டை கிளிக் செய்தால் நீங்கள் கேட்கத்தவறிய அந்த இனிமையான இசை ஒலிக்கத் தொடங்கும்.சுமார் 5நிமிடங்களும் 24 செக்கன்களும் நீடிக்கும் இதன் இனிமையை
கேட்டுப் பாருங்கள்
Concepte By
A.Shanojan
shanojan1993@yahoo.com

www.facebook.com/shanojan

CPUவுக்கு ஆணையிடலாம்...


 கணினியில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஃபோல்டரில் இருந்து மற்ற ஃபோல்டரை Select செய்ய தெரிவு செய்யப்பட்ட ஃபோல்டரின் விண்டோ திரையில் தோன்ற அதிக நேரமெடுக்கும். சிலவேளை கணினியே ஸ்தம்பிதமடைந்து விடும்.இதற்கு ஒவ்வொரு ஃபோல்டருக்கும் ஒரேயளவான Memoryயை விண்டோஸ் ஆனது பகிர்ந்தளிக்கிறது.இதனால் ஃபோல்டர்களின் நிலையை அறியாமலேயே CPUவின் Memory அதிகளவில் பயன்படுத்
தப்படுகிறது.வேகமாக கணினி இயங்க இவ்வாறான முறை பொருத்தமானதன்று.இதனை நீங்கள் மாற்றியமைக்க முடியும்.ஆம்...ஃபோல்டர்களை கையாளும் விதத்தில் CPU மாற்றுவழியை கடைப்பிடிக்க ஆணையிடலாம்.உங்களால் முடியும்..மிகவும் இலகுவானது.
Control panelஐ திறந்து கொள்ளுங்கள்.அதில் Folder options என்ற ஐகனை Double click செய்யுங்கள்.இதன் போது தோன்றும் மெனுவில் View என்ற தலைப்புடைய Tabஐ தெரிவு செய்யுங்கள்.அதன் போது Advanced settings என்ற தலைப்பின் கீழ் நிறையத் தெரிவுகள் இருப்பதைக் காண்பீர்கள்.அதில் "Lunch folder windows in a seperate process" என்ற தெரிவின் எதிரே Tick செய்வதன் மூலம் தெரிவு செய்து ஓகே செய்யுங்கள்.அவ்வளவுதான் இனி எவ்
வளவு ஃபோல்டர்களை திறந்து கொண்டு கணினியில் வேலை செய்தாலும் கணினி கடுகதி வேகத்திலேயே கருமமாற்றும்'.. செய்து பாருங்களேன்...
Concepte By
A.Shanojan
Email-shanojan@yahoo.com

இம்மாத மென்பொருள்(நிழற்படங்களில் வித்தைகள் புரிய Photo Scape)Photo editing என்றவுடன் நமக்கு ஞாபகத்திற்கு வருவது ஃபோட்டோஷோப் என்றால் அது மிகையாகாது.தற்காலத்தில் பல துறைகளிலும் Photo editing  பாவிக்கப்பட்டு வருவதினால் போட்டோ எடிட்டிங் சம்பந்தப்பட்ட மென்பொருட்களின் மவுசும் அதிகரித்து வருகின்றதை காணக்கூடியதாக உள்ளது.ஃபோட்டோஷோப் இல் செய்து கொள்ளக்கூடிய பல வேலைகளை மிக இலகுவாகவும்,விரைவாகவும் செய்து கொள்ளக்கூடிய வகையில்
அமைந்த ஒரு மென்பொருளை பற்றியே நாம் இம்மாத மென்பொருள் பகுதியில் ஆராயப்போகிறோம்.அம் மென்பொருளுக்கு Photo Scape என்று பெயர்
இந்த Photoscape ஆனது பல சிறப்பில்புகளை கொண்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது,அவற்றில் சிலவற்றை நாம் இங்கே பார்ப்போம்.இலவசமாக டவுன்லோட் செய்து கொள்ளக் கூடியதாக காணப்படுவதுடன் PentiumI,PentiumII வகையினை சேர்ந்த செயற்திறன் குறைந்த கணினிகளிலும் இம்மென்பொருளை நிறுவிப் பாவிக்கலாம்.மிகக்குறைந்த அதாவது 10MB போன்ற கொள்ளளவை கொண்டிருப்பதால் இலகுவாக டவுன்லோட் செய்ய
கூடியதாகவும் உள்ளது.இலகுவாகவும் விரைவாகவும் நமக்கு விரும்பியவாறு Photo களை எடிட் செய்து கொள்ளக்கூடிய சிறப்பியல்பினை கொண்ட இம்மென்பொருளினை கணினி அறிவு குறைந்தவர்களினாலும் உபயோகிக்கப்படக்கூடிய வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இம் மென்பொருளின் மற்றொரு சிறப்பியல்பாகும்.ஃபோட்டோகளை ஸ்லைடுஷோ மூலம் பார்க்கக்கூடிய வசதி இதில் காணப்படுவதுடன் ஒரே தடவையில் பல
ஃபோட்டோகளை Batch Editor இன் மூலம் இங்கு நாம் எடிட் செய்து கொள்ளலாம்.மேலும் Combine எனும் கட்டளையின் மூலம் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஃபோட்டோக்களை ஒரு தனி Photoவாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய வசதியும் இதில் காணப்படுகிறது. Animate எனும் கட்டளையை கொண்டு photoகளை அனிமேட் செய்து கொள்ளக்கூடிய வசதியும் இதில் காணப்படுகிறது.மேலும் பல சிறப்பம்சங்களை கொண்ட இம் மென்பொருளை இலவசமாக
டவுன்லோட் செய்து நீங்களும் உபயோகித்து பார்க்கலாமே..
இந்த மென்பொருளை இலவசமாக டவுன்லோட் செய்து கொள்ள நீங்கள் செல்ல வேண்டிய இணையத்தளத்தின் இணைய முகவரி http://www.snapfiles.com/download/diphotoscape.html ஆகும்.Concepte By
A.Shanojan

14 ஆகஸ்ட், 2010

ACRONYMS(கணினி தொடர்பான சில ஆங்கில சுருக்கெழுத்துகளும் அவற்றின் முழுவடிவங்களும்

SCII                         American Standard code for Information Interchange
AMD                        Adavance Micro Device
ALU                         Arithmetic Logic Unit
AI                             Artificial Intelligence
BIT                           Binary Degit
DRAM                     Dynamic Random Access Memory
DASD                      Direct Access Storage Device
DOS                         Disk Operating System
DPI                           Dot per Inch
FAT                          File Allocation Table
FDD                          Floppy Disk Drive
HTTP                        Hyper Text Markup  Language

ISDN                          Intergrated Service of Digital Network
JPEG                           Join Photographic Experts Group
LAN                           Local Area Network
MIPS                          Millions of Instructions Per Second
MPEG                        Motion Pictures Export Group
MAN                         Metro Area Network
NLQ                           Near Letter Quality
NOS                           Network Operating System
OOP                           Object Oriented Programming
PIXEL                       Picture Element
RGB                          Red Green Blue
RDBMS                   Relational Data Base Management System
SIMM                      Single Inline Memory Module
SQL                          Structured Query Languge
URL                          Uniform Resource Locator
WAN                       Wide Area Network
WOS                        Workstation Operating System]
WYSIWYG             What You See Is What You Get
XML                        Extenible Markup Languge

CoNCEptE bY
a.ShANOjan

10 ஆகஸ்ட், 2010

இணைய அரங்கு (வித்தியாசங்களின் தொகுப்பு)

Boing boing
உலகத்திலே எண்ணிலடங்காத விடயங்கள் நாளாந்தம் நடைபெறுகின்றன.அவற்றுள் பல விடயங்கள் சுவாரஸ்யமானவை.இவ்வாறான சுவாரஸ்யமான விடயங்களை இணையத்தில் நித்தமும் தொகுத்து வழங்கும் விபரகொத்தாக Boing Boing இனைக் குறிப்பிடலாம்.இத்தளத்தில் புதிய சுவாரஸ்யமிகுந்த பல செய்திகள் பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன.இத் தளத்
திலே A directory of wonderful things என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.சுவாரஸ்யம்மிகுந்த நிலைகளை சுவைக்க Boing boingற்க்கு சென்றுதான் பாருங்களேன்.இதன் இணையத்தள முகவரி http://boingboing.net


பூமிக்கு வெளியே.....அண்டவெளியில் நடக்கும் நிகழ்வுகள்,வேற்று கோள்களின் நிலைகள் பற்றி அறிய அனைவரும் ஆவலாக இருப்பார்கள்.இவ்வாறான விடயங்களைப் பற்றி உடனுக்குடன் தெளிவான தகவல்களை வழங்கும் நிறுவனம் NASA ஆகும்.NASAவினைப் பற்றி தெரியாதோர் எவரும் இருக்க முடியாது.NASAவின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்திலே அனைத்து விண்வெளி ரீதியிலான ஆராய்ச்சிகள் பற்றி அறிந்து
கொள்ள முடிவதோடு செய்மதி படங்களையும் காணக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது.அண்டவெளியின் அற்புதத்தினை கண்டறிய கட்டாயம் செல்ல வேண்டிய தளம் இதுவாகும்.இத் தளத்தின் முகவரி- http://www.nasa.gov

 எப்படி...எப்படி...
நாளாந்தம் நாம் பரிகரணம் செய்யும் கருவிகள்,பொருள்கள் ஆகியவை எவ்வாறு இயங்குகின்றன என அறிந்து கொள்ள யாருக்குத்தான் ஆர்வமிருக்காது,விஞ்ஞானம் தொட்டு விவசாயம் வரைக்கும் காணப்படும் விடயங்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன என மிகத் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளக் கூடிய இணையத்தளமே How stuff works ஆகும்.ஒவ்வொரு விடயம் தொடர்பாகவும் குறித்த விடயத்தில் பாண்டித்
தியம் பெற்றவர்களாலேயே இங்கு கட்டுரைகள் எழுதப்பட்டுள்ளன.இந்த தளத்தில் சாதாரணமாக அனைத்து விடயங்கள் தொடர்பாகவும் விரிவான மற்றும் தெனிவான தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.இந்த இணையத்தள முகவரி http://howstuffworks.comசின்னதாய் ஒரு முகவரி!
இணையத்திலே இலவசமாக எமது இணையத்தளங்களை இட்டுக் கொள்ள பல நிறுவனங்கள் வசதிகளை ஏற்படுத்தி தந்தாலும் அவை எமக்கு வழங்கும் இணையத்தளத்தின் முகவரி நீளமானதாக காணப்படும்.இதனால் இலவசமாக உருவாக்கப்பட்ட எமது இணையத்தளத்தின் முகவரியினை எமது நண்பர்களிடம் தெரிவிப்பதற்க்கு இலகுவாக அவற்றினை இத்தளத்தின் உதவியுடன் சுருக்கி கொள்ளலாம்.அத்தோடு
நண்பர்ஒருவருக்கு ஒரு இணையத்தளத்தின் முகவரியினை மின்னஞ்சல் செய்ய வேண்டியேற்பட்டால் நீளமான முகவரியை மிகச் சிறியதாக்கி நண்பருக்கு அனுப்பலாம்.இந்நிலைகளை சாத்தியமாக்கும் இவ் வலைமனையின் முகவரி http://tinyurl.com என்பதாகும்.

கிரிக்கட் செய்திகள்.
என்னதான் விளையாட்டுக்கள் புதிது புதிதாக உருவாக்கப்பட்டாலும் கிரிக்கட் மீது மக்கள் கொண்டுள்ள ஆருவம் குறையாதது போலவே இருக்கிறது.நாளாந்தம் உலகின் பல பாகங்களிலும் கிரிக்கட் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.இப் போட்டிகளின் களநிலவரங்கள் நேரடியாக தொலைக்காட்சி,வானொலி போன்றவற்றினால் காட்டப்படுகின்றன.இணையத்திலும் இப்போட்டிகள் பற்றிய நிலைவரங்கள் போட்டி நடக்கும் அதே வேளையில்
நேரடியாக அறிவிப்பு செய்யும் இணையத்தளமொன்று இணைய வெளியிலே காணப்படுகிறது.இத்தளத்தின் மூலம் போட்டி பற்றிய நேரடித் தகவல்களை மட்டுமல்லாது எதிர்வரும் காலங்களில் நடைபெறவுள்ள போட்டி பற்றியும் அறிந்து கொள்ள முடியும்.அது மட்டுமல்லாமல் கிரிக்கட் விளையாட்டில் ஈடுபடும் நாடுகளின் விபரங்கள் அந்த நாட்டின் சார்பாக விளையாடும் விளையாட்டு வீரர்களின் விபரங்கள் ஆகியவை அனைத்தையும்
மொத்தமாக தரும் கிரிக்கட் விளையாட்டிற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட தளம் தென் முகவரி www.cricinfo.com ஆகும்.

Concepte By
A.Shanojan

Contact info-shanojan1993@yahoo.com

Share With your friends